Místo, kde najdete hřebčín, mlékárnu a krásné prostředí.

info@lebedovskymlyn.cz +420 608 545 606

Svatopluk G

admin

Przedswit XVI MT/ 2376 Przedswit VI MT – 4 / Svatopluk G (81/141)

Przedswit XVI MT/2376 P VI MT-4/Svatopluk G(81/141
Základní jménoPrzedswit VI MT-4/Svatopluk G
Plemenomoravský teplokrevník
LiniePrzedswit VIII – Pib. / Wies. (nar. 1913)
RodinaSM 1300 Hvězda
ChovatelIng.Petr Galatík, Lebedov
MajitelIng.Petr Galatík, Lebedov
StaniceHřebčín Galatík z.s., Lebedov
Datum narození8. 4. 2011
Barvahnědák
V PKMT
MíryKVP 172, KVH 163, OH 190, Ohol 22
Výkonnovost vlastníD: TTD: TT, A: T

ROZBOR PŮVODU

Przedswit XVII MT/2376 Przedswit VI MT-4 Svatopluk G, hnědák narozen 8. 4. 2011 u Ing. Petra Galatíka v Kroměříži jenž je i jeho majitelem. Linie Przedswit VIII Pib.1913, rodina SM 1300 Hvězda.

Otcem Svatopluka je v Motěšicích narozený Przedswit VI MT/1486 Przedswit XVII-46 Aramis (1994), s vlastní sportovní výkonností ve skoku “S”. Aramis byl synem motěšického pepiniera Przedswit XVII Mot./Przedswit XIII-27 Ares, mimořádný sportovec ve skoku dosáhl výkonnosti „TT”. Aresův otec Przedswit XIII Pib. působil jako pepinier v Hřebčíně Motěšice i Kladruby nad Labem a byl to poslední Piberský produkt, k nám do Československa dovezený. Sám Przedswit XIII byl velký rámcový hřebec, představitel mohutné hnědé linie Przedswit VIII Pib.(1913) s velmi dobrou mechanikou pohybu kterou předával i na své potomstvo. Aramisova matka 139 Furioso X-38, ušlechtilá, elitní klisna motěšického základního stáda, dcera pepiniera Furioso X Mot/Furioso XLIII-35 jehož otec, Furioso XLIII Poh., pokračovatel ušlechtilé linie Furioso XI Rad. přes svého otce 2093 Furioso X-1, jeho otce Furioso X K/Furioso IV-9, dále Furioso IV Pib jehož otcem byl zakladatel linie Furioso XI Radovecký. Bába Aramisova z matčiny strany je 879 Catalin II-35, prabába 598 Furioso XV-155, dcera pepiniera 86 Furioso XV Poh. představitele linie Furioso XIII.Rad. U Aramise nacházíme všechny významné představitele linií jak Furioso, tak Przedswit i Catalin a nejen to, v jeho původu nacházíme i význačné arabské klisny, velmi úspěšné zakladatelky hřebčinských rodin, v Motěšicích 28 Amurath a v Pohořelicích 75 Aghil Aga-5.

Svatoplukova matka 58/437 Svita (1999), hnědka, zemská klisna s mírami 176,165,193, 21, narozena u Milana Nováka v Čelechovicích na Hané. Typická představitelka hnědých Przedswitů, temperamentní klisna s velmi dobrou horní linií zakotvila u Ing.Galatíka . Svita je dcerou Przedswita XIII Pib, zde jako zemský plemeník označen 20 Przedswit XI-67, Svita se narodila z inseminace z matky JM 4168 Květa (1988), zemská klisna s mírami 170,-,190,21 po 2226 Furioso Hvězda (1976) představitel zemského chovu linie Furioso XIII Rad, bába JM 3287 Ada (1981), s mírami 170,-,192,21,3 po 2244 Furioso XXVI-99 opět představitel linie Furioso XIII Rad., prabába SM1639 Ada (1973) po Almhirt-20 a jsme u zakladatelky rodiny 1300 Hvězda (1968) po Furioso Charvátský, znova představitel linie Furioso XIII Rad. Z výše uvedeného vyplývá, že klisna Svita je krásně prochována na mohutnější z linií Furiosů. Almhirt

20 si nesl z otcovy strany rovněž tyto prvky, ovšem zušlechtěné trakénskou krví jeho matky a toto vše ve spojení s hnědými Przedswity, tedy Przedswitem XIII Pib. bylo chovatelsky velmi prozíravé. Potvrzením této teorie je potomstvo klisny Svity. Stala se nejlepší klisnou ve stádě Ing. Galatíka a její potomstvo 67/19 Gita po Przedswit Rufa, elegantní mohutná klisna s výraznou mechanikou pohybu a skokovými schopnostmi 8,14 bodu při ZZUV ČT a zařazení do AP ČT, Przedswit II MT-3 Simina G hodnocena při ZZUV MT 8,25 bodu, Przedswit VI MT-4 Svatopluk G ZZUV hřebců MT hodnocení 8,59 bodů, Przedswit VI MT-8 Sára G absolvovala ZZUV klisen MT s hodnocením 8,4 bodu , Przedswit V MT-3 Silvio G absolvoval ZZUV hřebců MT s hodnocením 8,46 bodu. Všichni potomci dostali od matky Svity do vínku dobrý charakter, ochotu spolupracoval s člověkem a pohybové nadání …. zlatá matka.

Przedswit XVII MT/2376 Przedswit VI MT-4 Svatopluk je produktem příbuzenské plemenitby na Przedswita XIII Pib. jenž je otcem matky a pradědem otcovým. Metoda která upevňuje znaky i vlastnosti předka na kterého je dotyčný prochován. V tomto konkrétním případě se podařilo upevnit výborný charakter, ochotu ke spolupráci s člověkem a pohybové nadání. Vše, co je uvedeno v knize hřebců Hřebčína Motěšice u Przedswita XIII, se podařilo přenést na Svatopluka. Již při předvýběru hřebců MT do plemenitby se předváděl velmi vyrovnaně, jeho hluboké a klidné oko dávalo tušit, že bude charakterním koněm. V exterieru se jedná o koně málo moderních tvarů, přesto bez zásadních exterierových vad. Ve volnosti předvedl prostorný krok i klus a krásným kulatým cvalem zaujal komisi. Při závěrečné zkoušce jen své předpoklady potvrdil. Pokračování jeho sportovní kariery popisovala jeho trenérka Vanda Bělinová velmi pozitivně. V roce 2021 dosáhli úrovně “TT” a tímto byla jeho drezurní kariéra ukončena. V letošním roce bude testován v zápřeži. Je velmi dobře pro chovatelskou veřejnost, že se Svatopluka podařilo namrazit (je k dispozici jeho mražené sperma) a on může v klidu nerušeně sportovat.