Místo, kde najdete hřebčín, mlékárnu a krásné prostředí.

info@lebedovskymlyn.cz +420 608 545 606

Hřebčín Galatík

Jedním z největších úkolů svazu, který jsme si vzali za vlastní i u nás, bylo rozšířit počet plemenných hřebců různých linií. Podařilo se nám nejen objevit starší plemenné koně ve stávající populaci, ale také vychovat hřebce nové. Ze starších hřebců se nám podařilo uchovnit hřebce Przedswit Hary a Przedswit Pado, využitím zmražených dávek spermatu jsme odchovali hřebce Furioso Richard G a s využitím starších klisen jsme přivedli na svět hřebce Furioso Rinaldo III G, Gidran Filipo, Przedswit Svatopluk G, Przedswit Silvio G, Furioso Čardáš G, Catlin Sebastián G, a další…

Důležitá pro nás byla vždy testace a sportovní využití našich koní. Mezi Těšánkama a Lebedovem jsme proto vybudovali pro tyto účely závodiště pro jezdecké disciplíny – drezura, všestrannost, parkur a zápřeží. Toto závodiště hostilo v roce 2019 Mistrovství České republiky v zápřeží, odehrávají se zde pravidelné kvalifikace na seriál závodu Zlatí podkova a zkoušky klisen i hřebců plemene moravský teplokrevník. Samotný areál Hřebčína Galatík tvoří pevné stáje pro 40 koní, kruhová jízdárna, pískové jízdárny a bezmála 70 ha pozemků určených pro pastvu mladých koní.

V současnosti máme v areálu více jak 60 koní od hříbat až po plemenné hřebce, další koně jsou ve sportovním výcviku u spřátelených jezdeckých oddílů. Našim cílem je zkvalitňování chovu našeho plemene vhodného jak do sportu tak do rodiny a jeho prezentace v ČR i v zahraničí.

Založení hřebčína je vyvrcholením dlouholeté činnosti v oblasti chovu moravského teplokrevníka.

Mgr. Jana Galatíková

majitelka

Chov, prodej a šlechtění moravského teplokrevníka. Pořádání výstav a jezdeckých dnů. Nabídka jezdeckých a vozatajských výcviků, chovatelských a jezdeckých ukázek při různorodých akcích, výcviku koní a přípravu koní na zkoušky. Účinkování při národopisných slavnostech.

Aktuality z Hřebčína

Telátko je na světě

Telátko je na světě, opět vyrábíme a prodáváme

Chovatelský den v Hřebčíně Tlumačov

Na chovatelském dnu v Hřebčíně Tlumačov se předvedl plemenný hřebec Przedswit Silvio G s jezdkyní...